Voľby

 
Voľby  - dňa 15.11.2014
 
Počet volených poslancov OZ         5
Volebný okrsok                               1