Menu

Likvidácia sro je obšírnym procesom a s jeho realizáciou vám dokáže pomôcť aj skúsená firma

0 Comment

Likvidáciou sro toho veľa končí a máme tým na mysli predovšetkým záver životného cyklu podniku. Likvidáciou sro však niečo aj začína a konkrétnejšie ide o niekoľko povinností, ktoré musia byť dotiahnuté dokonca a s akcentom na maximálnu možnú mieru korektnosti pri ich zastrešovaní. Ak je pre vás likvidacia sro strašiakom a najradšej by ste ju zverili do rúk odborníkov, potom môžete pokojne osloviť profesionálnu firmu v tejto oblasti a tá vám so všetkým potrebným určite pomôže. Likvidácia sro totižto neznamená len zatvorenie kancelárie alebo ostatných obchodných priestorov a v praxi je toho oveľa viac.

stoh papírů

Činnosť podnikateľského subjektu je ukončená a rovnako tak dochádza k speňaženiu majetku. Ďalšou kapitolou je vysporiadanie všetkých záväzkov a pohľadávok a toto vám oslovená firma dokáže zastrešiť samozrejme taktiež. Firma z tejto oblasti vám na základe bohatých skúseností dokáže poskytnúť odpovede na tie najviac fundované otázky a pripraviť vás na komfortné zvládnutie všetkých nástrah vyplývajúcich z tejto situácie.

analýza dat

Likvidácia sro je oveľa pohodlnejšou, ak vám ju zastrešuje firma s bohatými skúsenosťami

Likvidácia sro sa premietne aj do zmeny v názve spoločnosti a ten je rozšírený o označenie “v likvidácii”. Likvidátor spoločnosti je subjekt, ktorý v tomto období zastrešuje všetky potrebné úkony v mene spoločnosti a jeho úlohou je najmä ukončenie pracovných zmlúv so zamestnancami, splnenie všetkých záväzkov spoločnosti v likvidácii a tiež vymáhanie prípadných pohľadávok. V spomínaných témach sa navyše môžu objaviť nejasnosti, ktoré dokonca môžu vyústiť do súdnych procesov. Aj preto je vhodné pri likvidácii sro zabezpečiť všetko potrebné po konzultácii s oslovenou firmou. Likvidácia sro je dovŕšená vtedy, keď dôjde vysporiadaniu vzniknutého likvidačného zostatku a samozrejme za predpokladu, že spoločnosť je vymazaná z obchodného registra. Existencia spoločnosti je týmto ukončená. V rámci likvidácie sro musia byť tiež vypracované viaceré dokumenty a medzi tie radíme napr. zostavenie prehľadu majetku a záväzkov, ktoré sú prihlásené do procesu likvidácie a uvedené vám samozrejme zastreší vami oslovená firma. Pre ňu toto rozhodne nebude predstavovať žiaden problém a ochotne vám pomôže aj s touto povinnosťou. Kliknite na webovú stránku https://www.easystart.sk/ a dozviete sa bližšie informácie.