Menu

Muž- autorita ?

0 Comment

Na vedúcich pozíciách v štátnej aj v súkromnej sfére sa v drvivej väčšine objavujú muži. Často sa pri rozhodovaní o dôležitých úlohách berie v prvom rade pohľad muža a až potom ženy.
 Sú zaiste aj kolektívy, kde si vážia ženy a ženy nepociťujú do takej miery diskrimináciu. Dajú im prejaviť názor, zavalia ich prácou ale v konečnom zúčtovaní finančných záležitosti padne často to obligátne- On je predsa živiteľ rodiny.
 
porada.jpg

  • Zákon o ochrane informácií aj finančného charakteru vniesol celkom isto do pracovných kolektívov viac pokoja. Nikto nevie, kto aké odmeny dostal a nemusí teda dumať , že za akú prácu ? Čo urobil navyše ?

Len celkom občas mzdové účtovníčky vynesú informácie o výplatách a odmenách a hneď je tu zvada a nevraživosť.
 
Máme spoločensky zaužívané, že muž má zarobiť viac peňazí. Kladie si ale niekto otázku aj či si to zaslúži ?
Žena vo vedúcej funkcii je ešte vždy zvláštnosťou. O to viac je prekvapujúce, že na najvyšší post v tomto štáte sa dostala veru žena. Je na ďalšom období, aby dokázala, že je lepšia ako muži pred ňou.
Na ministerstvách máme tiež ženy a veruže ich rezorty pracujú hádam najlepšie. Zaiste aj na rokovania vlády vnášajú dôstojnosť, slušnosť. Ceňme si ich nie len na MDŽ. Nemyslím si ale, že nutne musia byť ženy zastúpené rovnakým pomerom na všetkých postoch.
 

  • Nerobme ale za každú cenu z každého jedného chlapa autoritu a zo ženy iba pracovnú silu. Toto už dávno nefunguje v slušných spoločnostiach. Dajme že úctu a vážnosť a aj primerané finančné ohodnotenie. Za rovnakú prácu- rovnaká mzda a to aj so skrytými príplatkami, ktoré žiaľ muža majú vždy tendenciu zvýhodniť.

podnikatel.jpg
 
 Autorita je ženského rodu a my ženy sa radi o ňu podelíme s mužmi, ale nedovolíme, aby patrila iba im. Je to niečo, čo sa nedá vynútiť. Človek si ju musí vedieť vytvoriť . Vážme si preto všetkých, aj mužov aj ženy, ktorí si  prirodzenú autoritu vytvorili a neukladajme im pod nohy polená,