Menu

Prečo dochádza k fluktuácii zamestnancov

0 Comment

Fluktuácia zamestnancov sa podľa posledných prieskumov pohybuje na úrovni 14 až 16 percent. Najvýraznejší podiel majú na tom zamestnanci vo veku 30 rokov ktorý sú intelektuálne pracujúci. V dnešnej dobe je vnímanie zamestnania posudzované inými kritériami ako to bolo v minulosti. V minulých časoch ľudia obetovali svoj čas strávený v práci ako obetu pre svoju rodinu pretože to bolo vnímané ako starostlivosť o rodinu. Dnešný zamestnanci sa však snažia obetovať svoj pracovný čas na úkor svojej rodiny aj keď to čiastočne ovplyvní ich zárobok.

zákoník práce

Kritériom dnešnej doby sa stala rovnováha medzi prácou a rodinou. Za zmenou myslenia zamestnancov je aj súčasný technologický trend a nové možnosti pri ktorých ide do popredia pojem flexibilita čo prináša možnosť nastavenia si pracovných podmienok podľa schopností a vlastných časových možností. Ľudia tiež omnoho viac dbajú o svoje psychické a fyzické zdravie. Za príčinami ktoré vedú k nelojálnosti zamestnancov voči zamestnávateľom treba hľadať nenaplnené očakávania a sľuby. Následkom toho je aj neustála fluktuácia zamestnancov a neustáli boj medzi firmami o zamestnancov. Tento fakt prináša firmám zvyšujúce sa náklady na nábor nových zamestnancov, ich adaptáciu a mentoring. V prípade odchodu zamestnanca do jedného roka sa za väčšinu dôvodov udávajú nedodržané sľuby a očakávania.

vztek

Zmeniť rozhodovacie vzorce zamestnancov je nemožná úloha, no veľmi dobré výsledky sa dostavujú v prípade angažovania zamestnanca do vnútornej štruktúry firmy. Pri tomto spôsobe riadenia zamestnanca motivácia nevyprchá tak rýchlo a samotný zamestnanci cítia vnútornú zodpovednosť za svoje pracovné nasadenie. Každý vysoko angažovaný zamestnanec vníma subjekt v ktorom je zamestnaný ako by bol jeho vlastný. Angažovaný zamestnanec nemá také pohnútky aby riešil prípadné ťažšie situácie tak radikálnym spôsobom ako je zmena zamestnávateľa. Štúdie tiež dokazuje že pri aktívne angažovanom zamestnancovi je riziko odchodu do konkurenčnej firmy v oveľa menšej miere aj pri ponúknutých lepších finančných a pracovných podmienkach zo strany konkurencie. Z toho dôvodu sa angažovanosť stáva nástroj s ktorým sa dá obohatiť koučovanie zamestnancov v každej jednej firmy.