Menu

Súvislosti vo vzdelávaní

0 Comment

Zaoberať sa tým, čo je všetko zlé na našom školstve by bola snáď nevyčerpateľná téma. Keby ste sa hocikoho opýtala, čo sa mu nepáči na slovenskom školstve, asi každý by vám vedel niečo povedať a niečím poohovárať slovenské školstvo. Nuž, je to tak. Školstvo neprešlo reformou snáď od čias Márie Terézie.

kniha

Čo z toho vyplýva?

Vyplýva z toho veľmi jednoduchá vec. Systém vzdelávania na našich školách. Žiaci sa učia na každom predmete niečo iné zdanlivo nesúvisiace. Na súvislosti medzi rovnakými témami sú upozornení len veľmi okrajovo, aby sa nepovedalo. No tie súvislosti sú veľmi dôležité pre život a ďalšie vzdelávanie. Priam dôležitejšie než samotné vzdelávanie ohľadom danej témy. Je dôležité, aby sa chápali súvislosti, pretože všetkom so všetkým súvisí vo väčšej alebo menšej miere.
Riešení by bolo možné navrhnúť niekoľko, ale do praxe sa postupne dostáva asi len jedno z nich a to je:

BLOKOVÁ VÝUČBA

Možno ste ani o tomto type vyučovania ešte nepočuli, ale občas ho dávajú v televíznych novinách ako nejakú novinku, ktorá je zo zahraničia. Pritom to nie je nič výnimočné, iba sa predmety spoja do jedného blokového vyučovania. Atmosféra pri takomto vyučovaní je často voľnejšia ako pri normálnom vyučovaní a žiaci ho majú vo veľkej obľube. Tešia sa naň a ani nevedia koľko vedomostí načerpajú takmer úplne hravou metódou.

vědomosti

Myšlienkou blokového vyučovania je to, že sa určí ústredná téma v takýto deň. Okolo tejto témy sa potom točí celý deň. Pozerá sa na ňu z rôznych uhlov a v podobe rôznych vyučovacích predmetov. Tu sa využijú už spomínané súvislosti, ktoré sú veľmi často medzi predmetmi, ale nevenuje sa im dostatočný priestor a čas.
Tento pojem sa už v súčasnosti udomácnil aj na niektorých základných školách na Slovensku. Takým príkladom je aj malá obec na strednom Slovensku – Brehy. Jej obyvateľov je fakt minimum, ale žiakov do základnej školy sa snažia prilákať práve možno aj týmto prístupom.