Menu

Využitie Ibc kontajnerov

0 Comment


Ibc kontajner je nádoba, ktorá sa vyznačuje istými štandardnými rozmermi a prislúchajúcim objemom. Ibc kontajnery umožňujú uskladnenie ako aj prepravu 1000 litrového objemu tekutiny. Používajú sa výhradne na kvapaliny rôzneho charakteru. Kvapaliny, ktoré je nevyhnutné vhodne uskladniť a doručiť na požadované miesto. Uistite sa, že Ibc kontajner, ktorý ste si napríklad v rámci vášho podnikania objednali, prejde cez dvere do skladu, kde bude uložený. Ibc kontajner 600 l rozmery je ďalší zo štandardných kontajnerov, ktoré si môžete objednať cez našu webovú stránku. Tento typ kontajnera nájdete v detailnom popisu s prislúchajúcou fotografiou.

podnikanie a Ibc kontajnery

Ak podnikáte v potravinárskom, chemickom či farmaceutickom priemysle, tento výrobok vám padne zaručene vhod. Možná je aj kúpa už používaného Ibc kontajnera, ktorý je dostatočne vyčistený od pôvodných uskladnených kvapalín a pripravený na ďalšie použitie. Takýmto spôsobom získate Ibc kontajner za výhodnejšiu cenu.

priemysel a uskladnenie kvapalín

Ibc kontajner pozostáva z vnútorného obalu a vonkajšieho plášťa. Prislúcha mu isté náležité príslušenstvo, ktoré je potrebné a nevyhnuté pri praktickom využívaní tohto produktu. Pomocou drevenej či plastovej palety prepravíte Ibc kontajner na požadované miesto, kde bude uskladnený. Používa sa ja na uskladnenie nebezpečných kvapalín. Jeho výrazné zastúpenie je aj v potravinárskom priemysle, kde sa využíva na uskladnenie rôznych alkoholických či nealkoholických nápojov, ako sú napríklad džúsy, pivo a podobne. Malí a strední podnikatelia ako aj veľkoobchodníci by mali dbať na správne uskladnenie kvapalín, ktoré sa v ich odvetví využívajú. Ibc kontajner ponúka ideálnu možnosť, ako uskladniť kvapaliny a následne ich odoberať v požadovanom množstve pomocou dávkovača, ktorý je súčasťou tohto výrobku.

Ibc kontajner si objednáte jednoducho a rýchlo cez našu webovú stránku. Ibc kontajnery nájdete v štandardných farbách a so zárukou kvality. Vaša spokojnosť s daným výrobkom je pre nás na prvom mieste.