Menu

Vzrušujúce kompostovanie

0 Comment

Bohužiaľ, ak ste obyvateľom bytu a nevlastníte zároveň aj kúsok nejakej pôdy, kompostovanie je pre vás asi natoľko zložité, že sa do neho nepúšťate. Verím, že v budúcnosti budú vymyslené také pohodlné riešenia, ktoré nikoho nebudú odrádzať. 
Ak ste obyvateľom domčeka so záhradkou, chalupárčite alebo obrábate nejakú inú záhradku,
k o m p o s t u j t e .

kompost

Na začiatku musíme urobiť týchto pár vecí:

 • Nájdeme si miesto. Najlepšie pri plote. Myslime pri tom na to, že ak je plot priehľadný, mal by byť kompost estetickým aj z pohľadu suseda.
 • Odstránime z miesta rastliny, takže na dne budeme mať holú zem.
 • Postavíme si jednoduchú obvodovú konštrukciu. Stačí zatĺcť do zeme štyri oporné koly, na ktoré natiahneme pletivo, alebo ho urobíme zo starých dosiek. Ak dodržíme pár pravidiel, ušetríme si na niekoľko rokov starosti:
 • Dobrý prístup aspoň z dvoch strán.
 • Steny musia mať otvory. Ak budú z pletiva, to je ono. Ak budú z dosiek, nechajme medzi doskami dostatočné medzery. Pozor však, aby neboli príliš veľké kvôli vypadávaniu obsahu.
 • Veľkosť a výška závisia od odhadu, koľko organického odpadu budeme ročne odhadzovať. Už behom pár dní sa začne viditeľne rozkladať, čím veľmi rýchlo zmenšuje svoj objem. Nerobme steny vyššie ako do polovice výšky človeka, veľmi zle by sa nám s kompostom pracovalo.
 • Ideálne by bolo, keby sme si takéto konštrukcie vyrobili hneď dve vedľa seba. Nie je to podmienka, ale ocenili by sme to vždy, keď budeme kompost prehadzovať. Pokojne môžu mať konštrukcie jednu stenu spoločnú, ale opäť platí, že obidve by mali mať prístup aspoň z dvoch strán.

Celoročný postup kompostovania vyzerá takto:

 • Celý rok dávame do kompostu organický odpad, ktorý nám vzniká na záhrade a v domácnosti: pokosená tráva, tenké vetvičky, zvyšky rastlín, listy, nespotrebované zvyšky zeleniny, byliniek, v malom množstve zvyšky varených jedál, vlasy, srsť domácich zvieratiek, popol, piesok a pod. Ak sú niektoré časti väčšie – krájajme, strihajme, štiepme, drvme. Záhradnými hrabľami každú vrstvu rovnomerne rozhrabme.
 • Ideálne je, keď sa tieto vrstvy striedajú, aby žiadna nebola veľmi vysoká.
 • V prípade, že je dlhšie sucho, kompost polievajme, aby sme v ňom udržovali vlhkosť.
 • Minimálne raz za rok kompost prehádžeme opačne. To znamená, že si vrstvy vymenia svoje miesto. Tá, ktorá bola na vrchu, sa dostane dole a naopak. Práve teraz oceníme dve konštrukcie vedľa seba. Jednoducho prehádžeme z jednej do druhej. Nevadí, ak nemáme dve „nádoby“. Iba si viacej pocvičíme. Kompost najprv vyhádžeme von a potom späť. Dávame pozor, ktorú vrstvu máme dať tentoraz na spodok a ktorú na vrch.
 • Nový odpad dávame do uvoľneného, prázdneho miesta. 
 • Ak sme robili všetko správne, po dvoch rokoch máme zo všetkých vrstiev novú zem plnú živín. Môžeme ju použiť na našej záhradke ako hnojivo.

odpad
Vidíte v tom ten  z á z r a k ? Z obyčajných a nepotrebných zvyškov sme si sami a s pomocou neuveriteľne múdrych procesov prírody vyrobili  v l a s t n ú  z e m .