Menu

Začínate podnikať a neviete ako?

0 Comment

V dnešnej dobre mnohých láka zarábať si peniaze tak povediac sami na seba, a preto sa veľa ľudí púšťa do podnikania. U nás je najbežnejšou právnou formou podnikania spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú poznáme pod skratkou s.r.o. Jej založenie nie je vôbec náročné, no predsa len treba na niekoľko vecí myslieť vopred.

Proces založenia s.r.o. má svoje špecifiká v prípade, že chcete podnikať sami a iné v prípade ak máte spoločníkov. V prvom prípade sa spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá zakladateľskou listinou a v prípade, že ju zakladáte so spoločníkmi spoločenskou zmluvou. Platí, že s.r.o. si nemôže založiť osoba, ktorá má nedoplatky na daniach alebo sociálnom poistení.

zakladanie s.r.o

Obchodné meno spoločnosti

Prvým krokom na ceste k založeniu s.r.o. po určení smeru podnikania je výber obchodného mena, pod ktorým bude firma vystupovať v obchodnom registri. Tu si treba dávať pozor na to, aby pod vami vybraným menom už nefigurovala v obchodnom registri iná firma, takže vaše meno by malo byť originálne a nesmie byť zameniteľné.

Sídlo firmy

Ako sídlo vašej spoločnosti môžete uviesť bytový aj nebytový priestor dokonca aj v prípade, že nie ste vlastníkom daného priestoru. Uviesť môžete tiež adresu vášho trvalého bydliska, po prípade adresu niektorého zo spoločníkov. V prípade, že nie ste majiteľom priestoru na adrese, ktorú si zvolíte za sídlo spoločnosti, je potrebné priložiť súhlas majiteľa nehnuteľnosti.

Spoločníci s.r.o.

V prípade, že si nezakladáte spoločnosť samostatne si potrebujete určiť spoločníkov, ktorí sa budú peňažným, či nepeňažným vkladom podieľať na spoločnosti. Zároveň určíte konateľov spoločnosti, čo sú osoby oprávnené spoločnosť riadiť a konať za ňu. Jeden zo spoločníkov tiež musí plniť funkciu správcu vkladu, ktorý je poverený spravovaním časti vkladov spoločníkov splateným pred vznikom spoločnosti. Túto funkciu môžete zveriť jednému zo spoločníkov alebo banke. Zároveň je určená vrchná hranica možného počtu spoločníkov v spoločnosti, a to 50.

založenie s.r.o

Financie

Základné imanie pri zakladaní s.r.o. je 5000€. V prípade, že má spoločnosť viacero spoločníkov, vklad každého z nich musí byť minimálne 750€.

Dokumenty

Okrem zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy je potrebné doložiť ďalšie dokumenty. Ich vypracovanie by ste rozhodne mali nechať na profesionálov, pretože nezrovnalosti vo vašich dokumentoch môžu zapríčiniť, že vám založenie s.r.o. nebude umožnené. Ak si teda zakladáte takúto spoločnosť ako jednotlivec, potrebujete doložiť vyhlásenie o tom, že nie ste zakladateľom ani spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach. Ak predmet vášho podnikania spadá pod remeselnú alebo viazanú činnosť, potrebujete aj súhlas zodpovedného zástupcu spolu s ustanovením danej osoby do funkcie zodpovedného zástupcu.