Menu

Ženské vzory

0 Comment

Život obetovaný vede – Marie Curie – Sklodowská

Marie Sklodowska sa narodila v roku 1867 vo Varšave. Bola veľmi nadaná, vedela plynule čítať už vo svojich štyroch rokoch. Od malička ju lákali najmä prírodné vedy. Napriek jej smädu po vedomostiach nemohla študovať v Poľsku, lebo v tých časoch Poľská univerzita ženy neprijímala. Kvôli finančnej núdzi neprichádzalo do úvahy ani štúdium v zahraničí.

žena

V roku 1883 spravila Mária maturitnú skúšku s vyznamenaním. Aby jej staršia sestra mohla ísť študovať na parížsku Sorbonnu, začala Mária pracovať ako vychovávateľka. Sestre Bronislave tak finančne prispievala takmer sedem rokov. Počas tohto obdobia patrila každá jej voľná chvíľa matematike a fyzike. Keď jej sestra bola v poslednom ročníku, pozvala Máriu do Paríža. Dlh voči nej splatila rovnako – platbou štúdia. Mária tak začala študovať na Sorbonne fyziku, matematiku a chémiu.

Štúdiom bola očarená, snažila sa vyplniť všetky medzery, ktoré v poznaní mala. Popri učení zabúdala na všetko ostatné, dokonca aj jesť. Napriek jej extrémnej podvýžive absolvovala s výborným výsledkom dva licenciáty súčasne. Z matematiky a z fyziky. Popri tom horlivo experimentovala v laboratóriu.

Jedného dňa prijala pozvanie na večeru, kde sa zoznámila s fyzikom Pierrom Curiem. Okamžite si padli do noty. Veľmi rýchlo sa vzali a z ich manželstva vzišli dve dcéry. Aj napriek bežným povinnostiam v domácnosti si Mária našla dostatok času na vedu. Pierre časom prerušil svoju vlastnú prácu a začal pracovať spolu s ženou na výskume rádioaktivity. Svoje výskumy viedli v biednych podmienkach. Pracovali v deravej budove s chabým vybavením. Priestory nemali vetracie otvory, a tak museli často pracovať vonku. V lete, počas horúčav, ale aj v zime počas tuhých mrazov.

myšlenka

Pri práci boli trpezliví a precízni. Vyhliadky zo začiatku neboli optimistické. Manželov v Paríži dlho neuznávali ako významných bádateľov. Žili na existenčnom minime, preto musela Mária popri výskume aj vyučovať. Kým Paríž manželov ignoroval, na Švédskej akadémii vied im bola udelená Nobelova cena za fyziku. Časom sa predsa len stali žiadaní.

V roku 1906 zahynul Pierre pri autonehode. Mária smútok zaháňala najmä prácou. Z tejto tragédie za však nikdy poriadne nespamätala. Po smrti svojho manžela nahradila jeho miesto na katedre parížskej univerzity. Stala sa tak prvou vyučujúcou ženou. V roku 1911 dostala Nobelovu cenu za chémiu. Za objav rádia a polónia. Polónium pomenovala po svojej rodnej krajine, Poľsku. Ani po viacerých úspechoch pracovné tempo nespomalila. Táto nesmierne húževnatá žena, úspešná na poli vedy bola tŕňom v oku nejednému mužovi. Netreba zabúdať na to, že pôsobila v čase, kde rovnoprávnosť mužov a žien neexistovala. O to väčší obdiv si jej práca zaslúži.

Život nie je ľahký pre nikoho z nás. Čo však s tým? Musíme mať vytrvalosť a predovšetkým vieru v samých seba. Musíme veriť, že sme na niečo nadaní a to niečo treba za každú cenu dosiahnuť.