Vitajte na oficiálnych stránkach obce Belince!

Úspešný uchádzač : AG STAVBET s.r.o. Pod kalváriou 4228,  955 01 Topoľčany

Predmet zakázky:    Revitalizácia verejného prietranstva pred centrálnym

                               parkoviskom v obci Belince

Cena zakázky:         14 122,25 € bez  DPH